Radca Prawny

Aleksandra Klimek

Jestem radcą prawnym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie oraz absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywałam u boku doświadczonych radców prawnych. 


Posiadam doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa gospodarczego, administracyjnego, upadłościowego oraz cywilnego – w szczególności z zakresu zobowiązań, dochodzenia roszczeń, a także w postępowaniach egzekucyjnych. Reprezentowałam zarówno wierzycieli, jak i dłużników w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych. 


Wyróżnia mnie profesjonalizm, zaangażowanie, a przede wszystkim indywidualne podejście do każdej powierzonej mi sprawy. Na bieżąco informuję Klientów o podejmowanych w sprawie czynnościach i konsultuję z nimi konkretne działania.

Specjalizacje

Kancelaria prowadzi stałą, a także doraźną obsługę prawną zarówno osób fizycznych jak i osób prawnych. Usługi świadczone przez Kancelarię obejmują sporządzanie i opiniowanie projektów umów; reprezentację przed sądami, organami publicznymi; przygotowywanie pism procesowych (apelacji, zażaleń, skarg); prowadzenie negocjacji oraz zawieranie ugód.

Kancelaria świadczy usługi między innymi z zakresu:

Prawo cywilne

 

PRAWO
CYWILNE

 • opracowywanie projektów umów/analiza umów

 • zawieranie ugód, negocjacje między Stronami

 • ochrona praw konsumenta

 • reprezentacja w postępowaniu sądowym; sporządzanie pozwów, apelacji, zażaleń i innych pism procesowych

 • sprawy o zapłatę, windykacja należności

 • sprawy przeciwko bankom oraz innym podmiotom rynku finansowego

 • odszkodowania i zadośćuczynienia (szkody wyrządzone na osobie, szkody wyrządzone na mieniu, szkody komunikacyjne)

 • ścisła współpraca z komornikiem na etapie egzekucji należności

Prawo gospodarcze

PRAWO GOSPODARCZE

I OBSŁUGA

PRZEDSIĘBIORCÓW

 • stała obsługa prawna przedsiębiorców
 • sporządzanie projektów umów/analiza umów
 • projekty uchwał organów spółek
 • zmiany w KRS
 • tworzenie i likwidacja spółek prawa handlowego
Prawo upadłościowe

PRAWO UPADŁOŚCIOWE

 • upadłość konsumencka
 • upadłość przedsiębiorcy
 • negocjacje z wierzycielami
Prawo administracyjne

 

PRAWO

ADMINISTRACYJNE

 • postępowanie przed organami administracji publicznej
 • zastępstwo w postępowaniu przed WSA i NSA
 • mediacje
Prawo pracy

 

PRAWO
PRACY

 • pomoc prawna dla pracownika i pracodawcy
 • sporządzanie projektu umowy o pracę, porozumień, regulaminów pracy
 • przywrócenie do pracy
 • sprawy o dyskryminację i mobbing
 • sprostowanie świadectwa pracy

Kancelaria Radcy Prawnego

Aleksandra Klimek

NIP: 563-238-46-12 | REGON: 520123711

nr rachunku bankowego:

57 1090 2590 0000 0001 4887 4668

ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 30/4

20-016 Lublin

pon. – pt.: 8:00 – 17:00

aklimek.kancelaria@gmail.com

+48 505 387 429